Domácí úkol: Definuj tanec. Definuj handicap

Autorka: Barbora Antonová

Domácí úkol: Definuj tanec. Definuj handicap
7.2. 2012

První únorový víkend se v brněnském divadle Barka konal druhý ročník festivalu Tanec a handicap. Ve společném projektu Duha ukázalo pět českých a jeden slovenský soubor svůj pohled na výrazový tanec handicapovaných. Sál divadla Barka byl zcela zaplněn, a co je velmi potěšující, v publiku silně převažovali návštěvníci, kteří se v prostředí handicapovaných běžně nepohybují a přišli „pouze“ na komponovaný večer soudobého tance. A soudě podle frenetického potlesku i reakcí diváků po představení je zřejmé, že šlo o umělecký počin na velmi dobré úrovni. Pokud tedy budete v červnu v Bratislavě, v červenci na Colours of Ostrava nebo v říjnu v Praze, rozhodně si nenechejte ujít reprízy.

Autorka nápadu uspořádat setkání skupin, které se věnují tanci handicapovaných, Jitka Semotamová navíc přislíbila, že působivé fotografie Jiřího Tashi Vondráčka z letošního ročníku budou za několik týdnů k vidění v některé z brněnských kaváren. Fotografie budou prodejné, jejich zakoupením přispějete do rozpočtu festivalu, který je jinak téměř výlučně pokryt z darů osob a firem.

„Nemůžeš chodit, můžeš tančit“

Aniž to zřejmě bylo záměrem pořadatelů, festival se stal jakýmsi „katalogem“ možných přístupů k výrazovému tanci handicapovaných. Bratislavský soubor Len tak tak svou složitou, vrstevnatou a až téměř existenciální etudou pohltil vaši pozornost natolik, že jste vlastně ani neměli možnost soustředit se na zkoumání, kdo z tanečníků (v tomto případě by možná bylo trefnější říct herců) má jaký handicap. Už od úvodu, kdy se tanečnice sedící na zemi groteskně snažila „dohnat“ svou kolegyni na vozíku, bylo jasné, že pojem „handicap“ ve smyslu omezení, nedostatečnosti je v  pojetí Len tak tak postaven na hlavu; o chvíli později například dívka s berlemi rozpohybovávala svou nehandicapovanou kolegyni jako loutku, což je opět popření klišé, že handicapovaný člověk je příjemcem, nikoli původcem pohybu a děje.

Taneční skupina Bílá holubice, Ostrava

Ostravská Bílá holubice zaujala propracovanou choreografií, která vycházela z přirozených pohybů handicapovaných tanečníků, zakomponovaných do příběhů plných poetických obrazů. Na vystoupení souboru byla znatelná spolupráce s profesionálními umělci, i na malém prostoru dokázal prosadit formu i výraz „velkého“ baletního umění. Motto souboru „Nemůžeš chodit, můžeš tančit“ dokonale vystihuje jeho smělou vizi – uměleckou profesionalizaci handicapovaných tanečníků.

Spojením jilemnické skupiny scénického tance T.I.K, která působí pod ZUŠ, s jabloneckou PATZ, jež vznikla z iniciativy Asociace rodičů a přátel tělesně postižených dětí, se zrodil taneční útvar, který kombinuje výrazový tanec s baletními a občas až akrobatickými prvky. Jednou z hlavních ingrediencí vystoupení T.I.K a PATZ bylo nadšení a nasazení všech aktérů.

Brněnská integrovaná skupina Cyranovy boty působí při Středisku volného času Lužánky od roku 2001. Vystoupení Fialová aneb Ležatá osmička je jedním z mnoha projektů pohybového studia, na nichž spolupracují tanečníci s handicapem i bez handicapu. Vystoupení zobrazovalo jakousi výseč z věčného cyklu hledání, nacházení a ztrácení, tanec jako by se rozvinul ze světla svíček a zase se jím uzavřel. Představení se skvěle vybranou hudbou a množstvím neprvoplánových symbolů by určitě prospělo zkrácení.

Filip Skála z Múzické školy při lidové konzervatoři v Ostravě společně se svou skupinou naznačili meze, jichž lze v tanečním projevu handicapovaných dosáhnout. Společné vystoupení tanečníků na vozíku s nevidomou dívkou zaujalo odhodláním a odvahou, avšak pro plnohodnotný jevištní projev by bylo vhodné zapojení více postav, které by dodaly jednotlivým účinkujícím na jistotě. Každopádně velké uznání za objevování, prozkoumávání a mapování těchto nesnadných oblastí integrace!

Nedělní workshop arteterapie pro účastníky festivalu

Skupinu Freedom4 můžeme zařadit na opačný pól – jejich vystoupení se nejvíce blížilo „klasickému“ výrazovému, ale možná ještě spíše společenskému tanci, k němuž byli mimochodem přizváni i handicapovaní. Na jedné straně soubor asi nejméně ze všech zúčastněných pracoval s přirozeným pohybem svých handicapovaných členů, na druhou stranu je však následováníhodným vzorem pro nejrůznější taneční spolky, sdružení a kurzy: nebojte se přizvat do svých řad handicapované, běžné tance s přehledem zvládnou a dokonce můžou váš taneční projev v mnoha směrech obohatit.

Tanec totiž není jen pohyb, tanec je energie, sdílení, cit, prožitek.

A projekt Duha o tom dokázal přesvědčit i ty, kteří dosud na tanec nevěřili.

Smím prosit?

O tanci handicapovaných nejčastěji slýcháme právě ve spojitosti s akcemi, jako byl festival Tanec a handicap, kdy se představují tanečníci, kteří mají průpravu z nejrůznějších sdružení a klubů, jež jsou primárně zaměřeny na tělesně či jinak postižené.
Tato scénická či výrazová podoba tance (velmi často propojená s různými integračními či terapeutickými faktory) je ovšem i v běžné populaci okrajová. Naproti tomu téměř všichni dospívající procházejí tanečními kurzy, jejichž posláním pochopitelně není jen samotná výuka tance, ale také osvojení základů společenského chování, navázání nových známostí, zkrátka příprava na vstup do „velkého světa dospělých“.

Zajímalo nás, zda a jak jsou taneční školy připraveny na případný zájem handicapovaných o taneční.

Z letmého průzkumu vyplynulo, že spoustu tanečních škol tato eventualita vůbec nenapadla, další sice už o možnosti otevřít taneční i handicapovaným uvažovaly, ale zatím se k tomu neodhodlaly. Ovšem několik škol uspořádalo speciální kurzy pro handicapované nebo se alespoň podílelo na jejich organizaci či zapůjčilo své prostory.

Zajímá nás, co si o společných tanečních myslíte vy? Je podle vás reálné, aby handicapovaní (nevidomí, neslyšící, vozíčkáři…) navštěvovali taneční společně s ostatními vrstevníky?

Napište nám své zkušenosti, příběhy, nápady, náměty.

Pořádáte kurzy tance pro handicapované?

Několik modelových odpovědí

„Děkujeme za oslovení. Umíme i takovéto kurzy společenského tance.“ www.tanecni.net

„Kurzy pro handicapované nepořádáme. Ani mě nenapadlo, že by o něco takového byl zájem. Pokud ano, tak můžeme na zkoušku něco uspořádat.“ www.studioslunce.com

„V současnosti takové kurzy nepořádám. Již nějaký čas o takové možnosti uvažuju, ale vpravdě nevím, kde začít. To by ale bylo na jinou debatu.“ lektor@seznam.cz

„Bohužel v současné době nedisponujeme bezbariérovými prostory a nenabízíme proto kurzy pro handicapované. Našimi kurzy prošli klienti z řad dětí mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy chování apod.)“ www.indance.cz

Barbora Antonová

15.02.2012 15:53:45
Zuzana Hrubcová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one